Střilečky. Střelba

Ovládání pomocí myši.


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain