Logické hry. Disjoint lines. Disjunktní čáry

Ovládání pomocí myši.


„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde